dtHome = JOBINPLACE
dtRootHome = JOBINPLACE

dtRoot = JOBINPLACE
  •  
  •  
  •  
   
Værdier

Troværdighed, Engagement og Innovation er tre gennemgående værdier for JOBINPLACE. 

Læs, hvordan det skinner igennem i vores møde med kunder og borgere samt internt i JOBINPLACE:

Værdier/ Interessenter

   Kunder    

 Borgere

Medarbejdere

Troværdighed

JOBINPLACE er en troværdig leverandør - leverer den lovede kvalitet til tiden gennem konsistent professionalisme og høj faglighed.

 JOBINPLACE lægger vægt på, at borgerne ved, hvor de har os efter devisen "Det vi siger - er det, vi gør". Vi leverer transparente løsninger i samarbejdet med borgerne.

 

Ledelse og ansatte i JOBINPLACE kommunikerer gennem åben og ærlig dialog. Vi ved, at vi kan regne med hinanden, og at indgåede aftaler overholdes. 

Engagement

JOBINPLACE brænder for opgaverne og for at sikre at du som kunde får den bedst tænkelige løsning.

 JOBINPLACE-medarbejdere brænder for at gøre en forskel og yde en individuelt tilpasset indsats matchende den enkelte borgers behov.

 

I JOBINPLACE betyder engagement en ukuelig vilje til at lykkedes med de mål, vi i fællesskab sætter os.

Innovation

JOBINPLACE er nyskabende og går forrest i udviklingen af koncepter og metoder - for at skabe merværdi for vore kunder.

JOBINPLACE er udviklingsorienterede og søger hele tiden nye veje til optimale løsninger for borgerne. 

 I JOBINPLACE udfordrer vi og bruger hinandens kompetencer til at skabe optimal fremdrift og nytænkning i alt fra konceptudvikling til løsningen af den enkelte opgave.