dtHome = JOBINPLACE
dtRootHome = JOBINPLACE

dtRoot = JOBINPLACE
  •  
  •  
  •  
   
Mission

Det er vores mission at udvide og udvikle mulighederne for, at personer med fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer kan tage del i fællesskab, samfund og arbejdsmarked.

Vi anvender vores specialistviden innovativt og samarbejdsorienteret til udvikling og salg af forebyggende, rehabiliterende og arbejdsmarkedsrettede indsatser til offentlige og private virksomheder.